Kvalitet i undervisningen er afhængig af…

Kvalitet i undervisningen er på kurserne meget knyttet til at gøre undervisningen god. Find informationer om undervisning og kvalitet. Lærernes faglige og pædagogiske egenskaberer en betingelse for den gode kvalitet i undervisningen.

Kvalitetsarbejdet drejer sig om at dokumentere og evaluere i forhold til målsætning, for at sikre kvalitet i undervisningen. God kvalitet i undervisningen er selvfølgelig påvirket af de rammer, der sættes.

Vi arbejder med at sikre høj kvalitet af undervisningen og uddannelserne, kvalitet er når jeg formår at skabe rum for læring.

kvalitet

Om det er elevens, lærerens, lederens eller brugers synsvinkel, der vælges, når kvaliteten i undervisningen skal forbedres.

Kvalitet i undervisningen handler ikke alene om det antal timer, de studerende er sammen med en underviser.

Skal IT medvirke til mere kvalitet i undervisningen, Lærerne skal have tid til forberedelse.
For at skabe den højeste kvalitet undervisning er det nødvendigt at træffe de strategiske ressourcevalg. Læs her